أخذ تسهیلات از بانک اقتصاد نوین توسط پی پاد

به گزارش ، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد تسهیلات به مبلغ ۲۵۵ میلیارد ریال بابت خرید دارایی های ثابت(پایانه های فروشگاهی) از بانک اقتصاد نوین با نرخ ۲۳درصد و نرخ وجه الترام تأدیه دین ۶ درصد و بازپرداخت یکساله را اخذ کرد.

بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – آخذ تسهیلات از بانک اقتصاد نوین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد که با نماد پی پاد در بورس فعالیت دارد؛

سایر اطلاعات بااهمیت – أخذ تسهیلات از بانک اقتصاد نوین- گروه ب است.

آخذ تسهیلات به مبلغ ۲۵۵ میلیارد ریال بابت خرید دارایی های ثابت(پایانه های فروشگاهی) از بانک اقتصاد نوین با نرخ ۲۳درصد و نرخ وجه الترام تأدیه دین ۶ درصد و بازپرداخت یکساله

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل