اساسنامه ومدیر تغییر کرد – صدای بورس

به گزارش ، اساسنامه شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری تصویب شد.

بر اساس اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری با نماد ومدیر در بورس فعالیت دارد؛

اساسنامه پیوست شده در اطلاعیه در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل