اساسنامه ومهان تصویب شد – صدای بورس

به گزارش ، شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ را تصویب کرد.

اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان با نماد ومهان در بورس فعالیت دارد؛

اساسنامه پیوست در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ به تصویب رسیده است را در اینجا بخوانید.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل