اطلاعات بورسی لپارس تغییر کرد

به گزارش ، شرکت کارخانجات پارس الکتریک خبر داد؛ قرارداد فروش کالا به شرکت آدرینا تجارت پاسارگاد ، این قرارداد جز فعالیت اصلی شرکت بوده و ماهیت افشا الف ندارد.

بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت کارخانجات پارس الکتریک که با نماد لپارس در بورس فعالیت دارد؛

تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب به این شرح است؛

تاریخ تغییرات ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ و تاریخ اطلاعیه قبلی ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

به استحضار سهامداران محترم شرکت کارخانجات پارس الکتریک می رساند که قرارداد شماره ۱۸۶۶-۹۹۰۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ قرارداد فروش کالا به شرکت آدرینا تجارت پاسارگاد ، این قرارداد جز فعالیت اصلی شرکت بوده و ماهیت افشا الف ندارد.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل