بررسی روند فروش ۱۰ ماهه سیمان قاین

به گزارش ، شرکت سیمان قائن در مدت ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ حدود ۴۷۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت سیمان قاین که با نماد سقاین در بورس فعالیت دارد؛

شرکت سیمان قاین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ معادل ۵۲۹,۱۵۵ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۹ درصد رشد داشته است.

سقاین با سرمایه ثبت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۷۵۲,۰۹۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد رشد داشته است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل