بررسی صورت های مالی فن آوا کارت

به گزارش ، بانک سینا خبر داد؛ صورت های مالی فن آوا کارت منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بررسی شد.

بر اساس بررسی گزارش افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورت های مالی فن آوا کارت منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت بانک سینا با نماد وسینا در بورس فعالیت دارد؛

سایر اطلاعات بااهمیت – صورت های مالی فن آوا کارت منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- گروه ب

تاریخ رویداد ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ و مقیاس اثرات مالی رویداد نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل مشخص نیست.

نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل مشخص نیست.

گزارش صورتهای مالی شرکت فن آوا کارت منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ منتشر شد.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل