بررسی طرح دعوی علیه کماسه

به گزارش ، شرکت تامین ماسه ریخته گری از طرح دعوی علیه شرکت – گروه ب منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ خبر داد.

افشای اطلاعات بااهمیت – (طرح دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت تامین ماسه ریخته گری با نماد کماسه منتشر شد.

موضوع دعوی علیه شرکت؛در خصوص شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست علیه شرکت مبنی بر آلودگی محیط زیست و تاریخ طرح دعوی علیه شرکت ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ است.

طرح اولیه موضوع؛ شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست علیه شرکت مبنی بر آلودگی محیط زیست

شرح کامل ادعای طرف مقابل؛ شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی بر تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق آلودگی هوا و عدم رفع منابع آلاینده

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل