بررسی عملکرد یک ماهه بهمن ماه ومهان

به گزارش ، مهر آیندگان در بهمن ماه حدود ۷ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب کرد.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت مهر آیندگان که با نماد ومهان در بورس فعالیت دارد؛

ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۳۳۴۰۳ میلیارد تومان رسید و ۱۵۷۳ میلیارد تومان کاهش داشت.

بیشترین سهم ارزش پرتفوی این شرکت مربوط به سرمایه گذاری غدیر به مبلغ ۵۴۸۲ میلیارد تومان است.

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ درآمد سود سهام شرکت ۲۵۷۳۲۷۹۰ میلیون ریال است.

سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌های شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مبلغ ۵۱۰۶۸۴۶۲ میلیون ریال است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل