تاپیکو در بهمن ماه چقدر درآمد داشت؟

به گزارش ، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱ ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرد.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با نماد تاپیکو منتشر شد.

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱ ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

تاپیکو با سرمایه ثبت شده ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۴ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از محل سود سهام محقق شده سودی محقق نکرده است

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل