تیپیکو در دی ماه درآمد نداشت

به گزارش ، سرمایه گذاری دارویی تامین طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱ ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین که با نماد تیپیکو در بورس فعالیت دارد؛

سرمایه گذاری دارویی تامین طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱ ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

تیپیکو با سرمایه ثبت شده ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از محل سود سهام محقق شده سودی محقق نکرده است

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل