خلاصه مجمع مدیریت انرژی تابان هور

در این گزارش خلاصه تصمیمات مجمع و همچنین نکات مطرح شده درباره نیروگاه جاسک، سمنان، اورهال منجیل و همچنین طرح احداث نیروگاه خورشیدی شرکت نیز بیان خواهند شد…

منبع خبر :دیلی تحلیل

سلب مسئولیت: محتوای تحلیلی فوق منعکس کننده نظر کارشناسان بوده و هیچ توصیه ای برای خرید و فروش در بازار های مالی و سهام نمی باشد .بنابراین مسئولیت تصمیم گیری برای خرید و فروش براساس اطلاعات ، اخبار و تحلیل ها به عهده فرد معامله گر، می باشد.

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل