داوه مجوز تغییر نرخ محصولات را گرفت

به گزارش ، شرکت داروسازی آوه سینا مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات را دیافت کرد.

بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت داروسازی آوه سینا که با نماد داوه در بورس فعالیت دارد؛

دریافت مجوز افزایش نرخ ۳ قلم از سبد محصولات در دی و بهمن ماه ۱۴۰۲ از طرف سازمان غذاو دارو و مجوز افزایش نرخ محصول اصلی محصول استیل سیستئن ۶۰۰ میل گرم در بهمن ماه ۱۴۰۲ است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل