درآمد دی ماه های وب چقدر شد؟

به گزارش ، شرکت داده گستر عصر نوین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ معادل ۱,۳۰۰,۷۸۰ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده است.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت داده گستر عصر نوین که با نماد های وب در بورس فعالیت دارد؛

شرکت داده گستر عصر نوین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ معادل ۱,۳۰۰,۷۸۰ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افت داشته است.

های وب با سرمایه ثبت شده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۵,۲۶۶,۲۱۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد افت داشته است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل