دروز درباره علت رشد سود عملیاتی گفت

به گزارش ، شرکت روزدارو در خصوص رشد سود عملیاتی دوره ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ توضیح داد.

شرکت روزدارو با نماد دروز توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی را منتشر کرد.

شرکت روزدارو در خصوص رشد سود عملیاتی دوره ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ گفت تغییرات بیش از ۳۰ درصد سود و زیان عملیاتی ناشی از اصلاح و ارتقای فرایند های خرید و فروش در سطح شرکت، استفاده بهینه از ظرفیت موجود و اصلاح پرتفوی تولید و فروش محصولات است.که در نهایت منجر به بهره وری و افزایش رشد سود عملیاتی شده است.
در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۱۱۴۰۳۲۹در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به استحضار می رساند توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل