دعبید صورت های مالی را تصویب کرد

به گزارش ، شرکت داروسازی دکتر عبیدی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۸۴۷ ریال سود شناسایی کرده است.

بر اساس بررسی صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت داروسازی دکتر عبیدی که با نماد دعبید در بورس فعالیت دارد؛

شرکت داروسازی دکتر عبیدی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۸۴۷ ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است.

«دعبید» با سرمایه ثبت شده ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۱,۱۶۲,۶۵۷ میلیون ریال سود شناسایی کرده است.

شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۲۱,۷۸۴,۷۹۲ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل