دلایل تعلیق نماد خاور – صدای بورس

به گزارش ، با توجه به اتمام مهلت ۲ ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو دیزل تعلیق شد.

براساس تعلیق ورقه بهادار ناشر بعد از فرصت اعطا شده شرکت ایران خودرو دیزل که با نماد خاور در بورس فعالیت دارد؛

به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت فرابورس ایران ، طی نامه شماره ۱۱۲۰۲۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۲ ماه را به شرکت تاکید کرد.
لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را ارایه نکرده است.
با توجه به اتمام مهلت ۲ ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می شود.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل