رشد ۸۵ درصدی درآمد شتوکا

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان که با نماد شتوکا در بورس فعالیت دارد؛

شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ معادل ۳۵۰,۲۶۸ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵ درصد رشد داشته است.

شتوکا با سرمایه ثبت شده ۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۳۶۹,۰۵۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۸ درصد رشد داشته است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل