زرنام در بهمن ماه بیش تر فروش داشت

به گزارش ، شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مبلغ معادل ۶,۰۷۹,۵۱۸ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رساند.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام که با نماد زرنام در بورس فعالیت دارد؛

شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مبلغ معادل ۶,۰۷۹,۵۱۸ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد رشد داشته است.

زرنام با سرمایه ثبت شده ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۴,۲۸۶,۴۸۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد رشد داشته است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل