ساروج در خصوص ایجاد بدهی احتمالی توضیح داد

به گزارش ، شرکت بین المللی ساروج بوشهر در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به صادرات کلینکر و سیمان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توضیح داد.

بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت – (ایجاد بدهی احتمالی – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت بین المللی ساروج بوشهر که با نماد ساروج در بورس فعالیت دارد؛

بدهی مالیاتی مربوط به صادرات کلینکر و سیمان عملکردسال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ است.

تاریخ ایجاد بدهی ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ است. مبلغ برآوردی ۷۱۷,۴۲۵ میلیون ریال است.

طرف بدهی اداره امور مالیاتی کنگان است.شرح (شامل دلایل ایجاد بدهی و پیشرفت در حصول نتیجه)

احتراماً با توجه به ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر درآمد در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ به استحضار میرساند مبلغ مطالبه شده توسط سازمان امور مالیاتی مبلغ ۷۱۷ میلیارد ریال بوده که عمدتاً مربوط به مالیات ناشی از صادرات کلینکر و سیمان بر اساس بند ص تبصره ۶ بودجه کل کشور ناشی از اعمال مالیات برای مواد خام و نیمه خام مواد معدنی، نفتی، گازی و پتروشیمی می باشد، که با توجه به اینکه این شرکت دارای معافیت ماده ۱۳۲ ق.م.م بوده و در منطقه کمتر توسعه یافته و جزو شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی است، اعتقادی به شناسایی و پرداخت مالیات از این بابت نداشته و نسبت به مبلغ مطالبه شده در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام و اقدام به دادخواهی مالیاتی خواهد کرد.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل