سیدکو مزایده برگزار می کند

به گزارش ، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خبر داد؛ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به واگذاری ۱۰.۴۶ درصد(تعداد ۱۳۱،۷۵۷،۶۸۹ سهم) از سهام شرکت سیمان داراب بصورت یکجا و نقد از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران اقدام کند.

براساس بررسی گزارش افشای اطلاعات با اهمیت (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان که با نماد سیدکو در بورس فعالیت دارد؛

موضوع مزایده، عرضه ۱۰.۴۶ درصد سهام شرکت سیمان داراب (سهامی عام) تاریخ برگزاری مزایده ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ است.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به واگذاری ۱۰.۴۶ درصد(تعداد ۱۳۱،۷۵۷،۶۸۹ سهم) از سهام شرکت سیمان داراب بصورت یکجا و نقد از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران اقدام کند. زمان عرضه سهام روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶می باشد و لازم به ذکر است در صورت تحقق فروش، مراتب و آثار مالی مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

تاریخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتایج مشخص نیست.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل