شصفها در دی ماها چقدر درآمد داشت؟

به گزارش ، شرکت پترو شیمی اصفهان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ معادل ۴,۸۲۸,۰۹۵ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده است.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت پترو شیمی اصفهان که با نماد شصفها در بورس فعالیت دارد؛

شرکت پترو شیمی اصفهان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ معادل ۴,۸۲۸,۰۹۵ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد رشد داشته است.

شصفها با سرمایه ثبت شده ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۷,۶۵۵,۵۳۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد رشد داشته است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل