شفاف سازی پارسیان درباره واگذاری یک سهم

به گزارش ، شرکت بیمه پارسیان از واگذاری سهام اپال کانی پارس- گروه ب منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ خبر داد.

بر اساس بررسی افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – واگذاری سهام اپال کانی پارس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت بیمه پارسیان که با نماد پارسیان در بورس فعالیت دارد؛

در راستای اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو نامه شماره ۱۰۰/۳۶۹۱۰۵-۱۴۰۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ منتشره در سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال)به استحضار می رساند شرکت کانی سازان کیمیا ( سهامی خاص ) با ترکیب سهامداری بانک پارسیان(سهامی عام) ۷۰/۴ % ، بیمه پارسیان(سهامی عام) ۱۴/۳% ، گروه مالی(سهامی خاص) ۱۲/۱% ، توسعه ساختمانی (سهامی خاص) ۳/۲ % با سرمایه ثبتی ۱۰ میلیارد ریال تاسیس گردیده تا سهام متعلق به شرکت سرمایه گذاری پارسیان در شرکت اپال کانی پارس(سهامی عام) را به شرکت مذکور(شرکت کانی سازان کیمیا ) انتقال ، تا از این طریق شرایط مناسبتری را برای واگذاری آن ایجاد نماید. شایان ذکر است در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات ضمن انجام فرآیندهای قانونی ، اطلاع رسانی مناسب در خصوص اثرات مالی آن بعمل خواهد آمد.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل