عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده دی

به گزارش ، شرکت بانک دی اعلام کرد؛ تعداد ۸۰۰.۰۲۱.۸۱۶ سهم معادل ۱۳.۳۳ درصد از سهام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام) را بطور عمده و نقد یا نقد و شرایطی از طریق بازار دوم فرابورس ایران عرضه خواهد شد؛ تاریخ عرضه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ تعیین شده است.

بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت بانک دی که با نماد دی در بورس فعالیت دارد؛

برگزاری مزایده – گروه ب اطلاعیه عرضه عمده سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر تاریخ برگزاری مزایده ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ است.

عطف به نامه شماره ۱۲/۵۳۱۳/ک/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ شرکت کارگزاری بانک دی(سهامی خاص)، تعداد ۸۰۰.۰۲۱.۸۱۶ سهم معادل ۱۳.۳۳ درصد از سهام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام) را بطور عمده و نقد یا نقد و شرایطی از طریق بازار دوم فرابورس ایران عرضه خواهد شد؛ تاریخ عرضه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ تعیین شده است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل