علت افزایش هزینه فروش معیار مشخص شد

به گزارش ، شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس علت افزایش هزینه فروش را ناشی از تورم و توسعه فعالیت شرکت دانست.

بر اساس توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس که با نماد معیار در بورس فعالیت دارد.

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس علت افزایش هزینه فروش را ناشی از تورم و توسعه فعالیت شرکت دانست.

در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۱۱۴۲۵۴۷در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به استحضار می رساند توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده بازگشت به نامه شماره مورخ مبنی بر به استحضار می رساند

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل