غزر در بهمن ماه چقدر درآمد داشت؟

به گزارش ، شرکت صنعتی زر ماکارون طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مبلغ معادل ۵,۴۷۷,۴۷۵ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رساند.

بر اساس بررسی گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت صنعتی زر ماکارون که با نماد غزر در بورس فعالیت دارد؛

شرکت صنعتی زر ماکارون طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مبلغ معادل ۵,۴۷۷,۴۷۵ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افت داشته است.

غزر با سرمایه ثبت شده ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۳,۴۸۹,۲۹۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد رشد داشته است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل