فروش زکشت در بهمن ماه رشد کرد

به گزارش ، شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مبلغ معادل ۴۹۸,۰۸۹ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رساند.

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت که با نماد زکشت در بورس فعالیت دارد؛

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مبلغ معادل ۴۹۸,۰۸۹ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد رشد داشته است.

زکشت با سرمایه ثبت شده ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۷۰۹,۰۵۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل