فروش محصولات فصبا ۲ درصد کمتر شد

به گزارش ، شرکت صبا فولاد خلیج فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ معادل ۸,۵۷۰,۲۵۱ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رساند.

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰(اصلاحیه) شرکت صبا فولاد خلیج فارس با نماد فصبا در بورس فعالیت دارد؛

شرکت صبا فولاد خلیج فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ معادل ۸,۵۷۰,۲۵۱ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افت داشته است.

فصبا با سرمایه ثبت شده ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۸,۵۷۰,۲۵۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افت داشته است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل