فسا چقدر سود محقق کرد؟

به گزارش ، سود نقدی هر سهم شرکت پتروشیمی فسا ۶ ریال است.

بر اساس خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی فسا که با نماد فسا در بورس فعالیت دارد؛

سرمایه ثبت شده شرکت ۳,۴۸۶,۰۰۰ میلیون ریال، سود هر سهم شرکت ۴۴ ریال است. سود نقدی هر سهم شرکت ۶ ریال و سود انباشته پایان دوره شرکت ۵۳۱,۰۴۲ میلیون ریال است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل