قاسم ایران چقدر سود تقسیم کرد؟

به گزارش ، سود هر سهم شرکت قاسم ایران ۱,۰۰۰ ریال است.

بر اساس خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت قاسم ایران که با نماد قاسم در بورس فعالیت دارد؛

سرمایه ثبت شده شرکت ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است و سود هر سهم شرکت ۱,۰۰۰ ریال است. سود انباشته پایان دوره شرکت ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل