مبلغ افزایش سرمایه کایزد چقدر شد؟

به گزارش ، شرکت فرانسوز یزد ۴۲ درصد افزایش سرمایه را در دستور کار دارد.

بر اساس مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت فرانسوز یزد که با نماد کایزد در بورس فعالیت دارد؛

سرمایه فعلی شرگت ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است و تعداد سهام قابل انتشار شرکت ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم

درصد افزایش سرمایه ۴۲ درصد است و مبلغ افزایش سرمایه شرکت ۲۹۵,۰۰۰ میلیون ریال است.

موضوع افزایش سرمایه شرکت اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده است.

محل تأمین افزایش سرمایه شرکت مبلغ ۲۹۵,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته (۱۰۰ درصد)

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل