نطرین در دی ماه درآمد خوبی داشت

به گزارش ، شرکت عطرین نخ قم طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ معادل ۵۳۰,۸۵۳ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رساند.

بر اساس بررسی گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت عطرین نخ قم که با نماد نطرین در بورس فعالیت دارد؛

شرکت عطرین نخ قم طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ معادل ۵۳۰,۸۵۳ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶ درصد رشد داشته است.

نطرین با سرمایه ثبت شده ۷۷۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۸۵۰,۴۳۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد رشد داشته است.

منبع: کدال۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل