وبملت درباره صورت های مالی شفاف سازی کرد

به گزارش ، شرکت بانک ملت صورت های مالی شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بررسی کرد.

بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورت های مالی شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت بانک ملت که با نماد وبملت در بورس فعالیت دارد؛

شرکت بانک ملت صورت های مالی شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بررسی کرد.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل