وتکادو در بهمن ماه چقدر درآمد داشت؟

به گزارش ، سرمایه گذاری آتیه تکادو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از معاملات واگذاری سهام ۹ میلیون ریال درآمد داشته است.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو که با نماد وتکادو منتشر شد.

سرمایه گذاری آتیه تکادو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از معاملات واگذاری سهام ۹ میلیون ریال درآمد داشته است.

وتکادو با سرمایه ثبت شده ۲۸۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده ۰ میلیون ریال درآمد داشته است

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل