وسامان فرهنگیان در دی ماه درآمد نداشت

به گزارش ، سرمایه گذاری سامان فرهنگیان طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱ ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرد.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان که با نماد وسامان فرهنگیان در بورس فعالیت دارد؛

سرمایه گذاری سامان فرهنگیان طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱ ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

وسامان فرهنگیان با سرمایه ثبت شده ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده سودی محقق نکرده است

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل