وسعدی در بهمن ماه چقدر فروش داشت؟

به گزارش ، سرمایه گذاری سعدی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از معاملات واگذاری سهام ۹ میلیون ریال درآمد داشته است.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت سرمایه گذاری سعدی که با نماد وسعدی در بورس فعالیت دارد؛

سرمایه گذاری سعدی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از معاملات واگذاری سهام ۹ میلیون ریال درآمد داشته است.

وسعدی با سرمایه ثبت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده ۳۲۰,۲۸۰ میلیون ریال درآمد داشته است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل