وسکاب چقدر سود شناسایی کرد؟

به گزارش ، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۴۴۲ ریال سود شناسایی کرده است.

بر اساس بررسی گزارش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها که با نماد وسکاب در بورس فعالیت دارد؛

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۴۴۲ ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است.

«وسکاب» با سرمایه ثبت شده ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰,۶۰۵,۲۵۴ میلیون ریال سود شناسایی کرده است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل