وصنعت در دی ماه چقدر درآمد داشت؟

به گزارش ، سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ از معاملات واگذاری سهام ۳۳,۷۱۸ میلیون ریال درآمد داشته است.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت که با نماد وصنعت در بورس فعالیت دارد؛

سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ از معاملات واگذاری سهام ۳۳,۷۱۸ میلیون ریال درآمد داشته است.

وصنعت با سرمایه ثبت شده ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱,۱۵۰,۴۰۶ میلیون ریال درآمد داشته است

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل