وگستر در دی ماه درآمد نداشت

به گزارش ، گسترش سرمایه گذاری ایرانیان طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱ ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

براساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان با نماد وگستر در بورس فعالیت دارد؛

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱ ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

وگستر با سرمایه ثبت شده ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده سودی محقق نکرده است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل