پتوسعه در یکسال چقدر به سهامدارانش سود داد؟

به گزارش ، سود نقدی هر سهم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک ۱۰۵۰ ریال است.

بر اساس گزارش تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک که با نماد پتوسعه در بورس فعالیت دارد؛

سود هر سهم شرکت ۱,۱۰۱ ریال است. سود نقدی هر سهم شرکت ۱,۰۵۰ ریال است. سود انباشته پایان دوره شرکت ۳,۴۶۸,۱۷۹ میلیون ریال است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل