پتوسعه ۶ ماهه چقدر درآمد داشت؟

به گزارش ، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۳۷۶ ریال سود شناسایی کرده است.

بر اساس بررسی گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک که با نماد پتوسعه در بورس فعالیت دارد؛

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۳۷۶ ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش داشته است.

«پتوسعه» با سرمایه ثبت شده ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ ۱,۱۲۷,۹۷۵ میلیون ریال سود شناسایی کرده است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل