پذیره نویسی عمومی شساخت – صدای بورس

به گزارش ،شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲,۵۱۹,۰۴۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۵۱۹,۰۴۲ میلیون ریال ، تعداد ۴,۹۳۵,۱۲۰,۷۷۴ * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۶۴,۸۷۹,۲۲۶ * سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه می شود.

بر اساس اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت با نماد شساخت در بورس فعالیت دارد؛

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز —— DPM-IOP-۰۲A-۰۱۸ با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲,۵۱۹,۰۴۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۵۱۹,۰۴۲ میلیون ریال ، تعداد ۴,۹۳۵,۱۲۰,۷۷۴ * سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۶۴,۸۷۹,۲۲۶ * سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه می شود. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ * * لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ * * و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است .

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل