کارام از نتایج مزایده گفت

به گزارش ، شرکت صنایع سرام آرا خبر داد؛نتایج برگزاری مزایده آقای مهدی ساعی مقدم با مبلغ پیشنهادی آهن آلات هر کیلو ۱۸۵،۶۰۰ ریال و آلومینیوم هر کیلو ۹۷۵،۶۰۰ ریال برنده این مزایده شده است .

بر اساس بررسی گزارش افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت صنایع سرام آرا با نماد کارام در بورس فعالیت دارد؛

نتایج برگزاری مزایده – گروه الف به این شرح است؛

موضوع مزایده؛ فروش آهن آلات ضایعاتی و آلومینیوم ضایعاتی است و تاریخ برگزاری مزایده ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ است.

شرح موضوع مزایده و فرآیند آن، شرکت صنایع سرام آرا در نظر دارد مقداری آهن آلات ضایعاتی و آلومینیوم ضایعاتی را از طریق مزایده واگذار نماید متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به آدرس شرکت واقع در شهر صنعتی البرز ، خیابان ابن سینای جنوبی روبه روی شرکت تکتاز موتور بصورت حضوری و یا از طریق سایت شرکت به نشانی www.ceramara.co.ir جهت دریافت اسناد مزایده اقدام کنند .

نتایج برگزاری مزایده آقای مهدی ساعی مقدم با مبلغ پیشنهادی آهن آلات هر کیلو ۱۸۵،۶۰۰ ریال و آلومینیوم هر کیلو ۹۷۵،۶۰۰ ریال برنده این مزایده شده است .

مبلغ مورد توافق ۶,۳۶۲ میلیون ریال است. نحوه تسویه نقدی قبل از خروج بار تضمین های دریافت شده چک بانکی است.

تاریخ اعلام نتایج ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل