کاهش ۳۰ درصدی بارش‌ها در کشور نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، بارش‌های در سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ۱۴۰۳) نسبت به سال گذشته کاهش داشته به طوری که میزان آب سدهای کشور با توجه به فصل زمستان با افت همراه بود و بارش‌ها نتوانسته وضعیت حجم مخازن برخی سدهای کشور را بهبود دهد.

بارش‌های از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۲) تا ۲۰ بهمن در حالی به ۷۴.۱ میلیمتر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است؛ همچنین در مقایسه با دوره بلندمدت ۵۵ ساله که ۱۲۵.۷ میلیمتر بارش داشته‌ایم ۴۱ درصد کاهش دارد. متأثر از وضعیت بارشی کشور حجم آب موجود در سدهای کشور در ۱۹ سد همچنان نسبت به سال گذشته کاهش دارد.

این سدها کدام‌اند؟

بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، سد رودبال داراب در استان فارس با داشتن یک میلیون مترمکعب موجودی آب از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ بهمن با کاهش ۹۱ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده و میزان پرشدگی فعلی این سد هم یک درصد است.

چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ بهمن ۳۳ میلیون مترمکعب (یک میلیون مترمکعب کاهش نسبت به ۱۳ بهمن) موجودی آب دارند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷۴ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی چاه نیمه‌ها به ۲ درصد کاهش‌یافته است.

سد دوستی خراسان رضوی هم ۵۵ میلیون مترمکعب (دو میلیون متر کاهش نسبت به ۱۳ بهمن) آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۰ درصد کاهش دارد و میزان پرشدگی آن ۵ درصد است.

سد شمیل و نیان در استان هرمزگان با ۱۴ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۶۷ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شده و درصد پرشدگی کنونی این سد ۱۴ درصد است.

در این مدت، سد نساء کرمان هم با داشتن ۲۶ میلیون مترمکعب موجودی آب کاهش ۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. میزان پرشدگی آن هم ۱۵ درصد است.

سد استقلال در استان هرمزگان هم در مدت یاد شده با داشتن ۵۳ میلیون مترمکعب (افزایش یک میلیون متری نسبت به ۱۳ بهمن) موجود آب نسبت به پارسال ۶۵ درصد کاهش (یک درصد بیشتر نسبت به ۱۳ بهمن) را نشان می‌دهد. میزان پرشدگی فعلی این سد هم ۲۲ درصد است.

همچنین در این مدت، سد ساوه در استان مرکزی با ۲۱ میلیون مترمکعب حجم مخزن ۵۸ درصد کاهش نسبت به پارسال دارد و میزان پرشدگی آن نیز ۷ درصد است.

موجودی آب در مخزن سد تنگوئیه سیرجان کرمان در حالی به رقم چهار میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۴ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی فعلی این سد هم ۱۰ درصد است.

سد سرنی در استان هرمزگان با داشتن ۱۳ میلیون مترمکعب موجودی آب نسبت به سال آبی پارسال ۴۸ درصد کاهش دارد و میزان پرشدگی فعلی آن هم ۲۲ درصد است.

موجودی آب در سد مارون خوزستان هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ بهمن‌ماه به رقم ۳۹۸ میلیون مترمکعب (۱۷ میلیون کاهش نسبت به هفته قبل) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. میزان پرشدگی فعلی این سد ۳۳ درصد (۲ درصد کاهش نسبت به هفته قبل) است.

سد طرق در خراسان رضوی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ بهمن‌ماه چهار میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد و میزان پرشدگی آن نیز اکنون ۱۲ درصد است.

سد نهرین با داشتن یک میلیون مترمکعب آب از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ بهمن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۷ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی فعلی این سدهم ۱۳ درصد است.

موجودی آب در سد جیرفت در استان کرمان ۷۵ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این سد هم اکنون ۲۲ درصد پرشدگی دارد.

سد دز در استان خوزستان از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ بهمن‌ماه هزار و ۱۱۶ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد کاهش دارد. میزان پردگی این سد هم ۴۲ درصد است.

سد ۱۵ خرداد در حوضه آبریز قم رود فقط ۳۳ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۱ درصد کاهش‌یافته است. میزان پرشدگی فعلی این سد نیز ۱۷ درصد است.

سد رئیس‌علی دلواری در استان بوشهر هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ بهمن ۳۵۷ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. درصد پرشدگی فعلی این سد ۵۲ درصد است.

سد کمال صالح در استان مرکزی نیز از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ بهمن‌ماه ۲۲ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۸ درصد کاهش دارد. درصد پرشدگی فعلی این سد هم ۲۳ درصد است.

موجودی آب در سد سلمان فارسی در استان فارس ۴۹۵ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این سد هم اکنون ۵۲ درصد پرشدگی دارد.

موجودی آب در سد جره در استان خوزستان ۱۰۷ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این سد هم اکنون ۴۱ درصد پرشدگی دارد.

منبع خبر : سرمایه ایرانی

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل