گرجی در دی ماه چقدر فروش داشت؟

شرکت بیسکویت گرجی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ معادل ۵۰۲,۸۲۸ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رساند.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰(اصلاحیه) شرکت بیسکویت گرجی که با نماد غگرجی در بورس فعالیت دارد.

شرکت بیسکویت گرجی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ معادل ۵۰۲,۸۲۸ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد رشد داشته است.

غگرجی با سرمایه ثبت شده ۳,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۲۴۶,۱۹۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افت داشته است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل