بورس و بازارهای مالی

تپکو درباره صورت های مالی شفاف سازی کرد

به گزارش ، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو با توجه به قراردادهای منعقده با مشتریان که مبلغ نهایی قراردادهای متاثر از نرخ ارز حقوق گمرکی زمان تحویل در ست و مراحل پرداخت متغیر میباشد نرخ فروش محصولات در زمان صدور صورت حساب و تسویه نهایی مشخص می شود و قبل از صدور صورتحساب امکان پیش بینی درصد افزایش نرخ وجود نداشته و سهامداران و فعالان بازار سرمایه از تغییرات افزایش نرخ محصولات و اثرات آن بر ر عملکرد شرکت از طریق انتشار صورتهای مالی مطلع می شوند.

بر اساس توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو که با نماد تپکو در بورس فعالیت دارد؛
جناب آقای قربانی فرج آباد مدیر عامل محترم شرکت تولید تجهیزات سنگین هیکو در خصوص اطلاعیه منتشر شده پاسخ سوالات مطروحه توسط مدیریت محترم نظارت ناشران بازار پایه فرابورس به این شرح است؛

سوالات؛
۱- با توجه به یادداشت ۲-۲-۲۲ وضعیت فعلی دعاوی حقوقی در خصوص اختلاف حساب تسهیلات با بانک مسکن را تا تاریخ روز را توضیح دهید.

۲-وضعیت فعلی شکایات طرح شده در ارتباط کارشناسان خارجی با توجه به یادداشت ۴-۴۳ را توضیح دهید.

۳- با توجه به یادداشت ۳۶۱ وضعیت تحویل ۹ دستگاه ماشین آلات سنگین را تا تاریخ روز تشریح نمایید.

۴-وضعیت پرداخت بدهی شرکتهای تجهیزات سنگین همگام لیزینگ ماشین آلات ایرانیان و سایر تامین کنندگان تا تاریخ روز را توضیح دهید.

۵ دلایل عدم تغییر سایر پرداختنیها به آقای طوسی زاده و سازمان گسترش و نوسازی را نسبت صورتهای مالی سالانه پیشین با توجه به یادداشت ۳۲ توضیح دهید و وضعیت پرداخت حسابهای مذکور تا تاریخ روز را تبیین کنید.
۶- با توجه به یادداشت ۲-۲۰ آخرین وضعیت دریافت کالای در راه تا تاریخ روز را بیان کنید.

۷- با توجه به یادداشت ۱-۱۹ وضعیت تحویل قطعات منفصله ماشین آلات سنگین را تا تاریخ روز را توضیح دهید.
۸- آخرین وضعیت تحصیل خدمات مربوط به پیش پرداخت خرید خدمات شرکت های مهندسی فراسودقت مهندسی طنین صنعت همسو را با توجه به یادداشت ۳-۱۹ توضیح دهید.

۹ با توجه به یادداشت ۲۱ درصد تکمیل پیمان در جریان پیشرفت پروژه کارخانه قند را تعیین کنید.

۱۰- با توجه به یادداشت ۱۰۱-۲-۱۷ برنامه آن شرکت جهت وصول مطالبات از شرکت فرعی تولید تجهیزات سنگین ایمن رسا را تا تاریخ روز تشریح کنید.

۱۱- دلایل عدم افشا افزایش نرخ بیش از ۱۰ درصد غلطک لدر، گریدر نسبت به صورتهای مالی سالانه پیشین را توضیح دهید.
۱۲- دلایل عدم تولید کامیون معدنی برون جاده ای در دوره جاری را توضیح دهید.

پیرو صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ شرکت تولید تجهیزات سنگین هیکو که با نماد تپکو در بورس فعالیت. عطف به نامه واصله با شماره پیگیری ،۱۴۴۴۸۶۴ اطلاعات و توضیحات به شرح ذیل تقدیم می شود.
۱-شرکت در سال ۱۳۹۹ اقدام به تسویه تسهیلات مالی دریافتی از بانک مسکن با استاد خزانه نوع دوم به مبلغ ۱.۳۶۳ میلیارد ریال شامل اصل و سود بدهی (سود ۱۸ درصد و وجه التزام ۶ درصد ( براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ طبق اعلامیه طلب واصله از بانک مسکن کرده است لیکن بانک بعد از تهاتر و دریافت اسناد خزانه از صدور تصفیه حساب امتناع کرده هم اکنون طلب اخذ مازاد وجه التزام ۱۴ درصد را از شرکت می کند. در حالی که تسویه به صورت یکباره در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و با پرداخت اصل بدهی و سود ۱۸ درصد و وجه التزام ۶درصد انجام شده است موضوع از طریق هیات مدیره بانک مسکن در حالی پیگیری است. قابل ذکر است پیگیری موارد مذکور در دستور کار هیات مدیره این شرکت است.

۲-دعاوی حقوقی توسط کارشناسان خارجی مربوط به دهه ۶۰ است که در دادگاه لاهه بر علیه شرکت مطرح شده است و با توجه به عدم پیگیری از سوی کارشناسان خارجی هیچگونه اطلاعاتی در خصوص اقدامات بعدی در دسترس نیست.
۳ – ماشین آلات تولید و در مرحله تحویل به مشتری است و با توجه به عدم تسویه حساب نهایی از سوی مشتری ماشین آلات تحویل نشده است.
۴- شرکتهای تجهیزات سنگین همگام و لیزینگ ماشین آلات سنگین ایرانیان از شرکتهای گروه هپکو و دارای مراودت مالی جاری است در ضمن شرکت تجهیزات سنگین همگام در زمان تهیه نامه در دفاتر دارای مبلغ ۱۳۱ میلیارد ریال مانده بدهکار (دریافتنی) است.
۵-بدهی به آقای طوسی زاده مربوط به سنوات قبل است که بدلیل فسخ قرارداد ایجاد شده است طی ۲ مرحله جلسه برگزار شده طی سال جاری با توجه به عدم شفافیت پرداخت ایشان در قبال قرارداد فی مابین درخواست ارائه مستندات از آقای طوسی زاده شده که منتظر دریافت مستندات میباشیم بدهی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بابت اختلاف حساب سود سهام مصوب و سهم دولت از سود مصوب شرکتهای دولتی در سالهای (۱۳۸۲ الی (۱۳۸۴) میباشد موضوع در حال پیگیری توسط مقامات حقوقی شرکت و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی میباشد.
۶- از مانده کالای در راه شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ تا زمان تهیه نامه بیش از ۹۳ درصد تحویل شده است.
۷- مانده پیش پرداخت خرید خارجی قطعات منفصله ماشین آلات سنگین موضوع یادداشت ۱۹-۱ مربوط به سه ماهه پایان سال ۱۴۰۱ و شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ میباشد که در مرحله ترخیص میباشد از آنجایی که موعد تحویل ۹ تا ۱۲ ماه پس از پرداخت بهای اصلی میباشد. عمده پیش پرداخت خرید قطعات خارجی تا پایان بهار ۱۴۰۳ تحویل خواهد شد.

۸-پیش پرداخت خرید خدمات به شرکتهای فراسو دقت و طنین صنعت همسو بابست خرید بخشی از تجهیزات پروژه کارخانه قند دزفول میباشد که باتوجه به حمل و تحویل تجهیزات توسط شرکت فرانسو دقت در سایت پروژه کارخانه قند دزفول صورت حساب نهایی صادر و مبلغ پیش پرداخت مستهلک شده و طبق برنامه زمان بندی شده شرکت طنین صنعت همسو تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به تحویل و صدور صورت حساب نهایی
اقدام خواهد کرد.

۹- درصد پیشرفت پروژه کارخانه قند دزفول در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹ درصد بوده که در یادداشت ۲-۴) خدمات پیمانکاری افشاء کامل در مورد پروژه فوق انجام شده است.
۱۰ – با توجه به اینکه شرکت فرعی تجهیزات سنگین ایمن رسا دارای زیان انباشته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میباشد هیات مدیره در نظر دارد جهت خروج شرکت فرعی تجهیزات سنگین ایمن رسا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت نسبت به افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران اقدام کند.
۱۱- با توجه به قراردادهای منعقده با مشتریان که مبلغ نهایی قراردادهای متاثر از نرخ ارز حقوق گمرکی زمان تحویل در ست و مراحل پرداخت متغیر میباشد نرخ فروش محصولات در زمان صدور صورت حساب و تسویه نهایی مشخص می شود و قبل از صدور صورتحساب امکان پیش بینی درصد افزایش نرخ وجود نداشته و سهامداران و فعالان بازار سرمایه از تغییرات افزایش نرخ محصولات و اثرات آن بر ر عملکرد شرکت از طریق انتشار صورتهای مالی مطلع می شوند.

۱۲ با توجه به برنامه تولید و قراداد منعقد با مشتریان ۱۰ دستگاه تراک معدنی در سه ماهه سوم (پاییز) تولید و آماده تحویل بوده که به دلیل عدم ایفا تعهدات خریدار تحویل نشده است.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!