بورس و بازارهای مالی

دلیل کاهش درآمد سود سهام داتام تشریح شد

به گزارش ، گروه مالی داتام خبر داد؛ در حال حاضر گروه مالی داتام در کوتاه مدت برنامه ای برای پذیرش و عرضه سهام شرکت پاک انرژی نیکوگستر در بورس/ فرابورس ندارد؛ لیکن همانطور که در بخش ۶-۴-۱-۷-۲ امیدنامه تشریح شده است اقدامات مربوط به آماده سازی شرکت لیزینگ ایران زمین جهت پذیرش و عرضه سهام در فرابورس در جریان است.

گروه مالی داتام با نماد داتام در بورس فعالیت دارد براساس بررسی گزارش شفاف سازی شرکت مدیر عامل به پاسخ سؤالات کنفرانس اطلاع رسانی به این شرح پرداخته اند؛
الف) سؤالات مطرح شده در سامانه پذیرش (IPO)
۱ در مخارج پروژه های انباشته کارگزاری حافظ هزینه برای راه اندازی OMS در نظر گرفته شده است. این پروژه تا چه حد پیش رفته است؟ آیا این OMS اختصاصی است یا قصد واگذاری آن به سایر کارگزاریها را نیز دارید؟

سامانه OMS مدیریت (سفارشات کارگزاری حافظ که توسعه آن از طریق شرکت چاوش همراه سرزمین ایرانیان انجام گردیده است در حال حاضر موفق به اخذ تمامی تأییدیه ها و مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح شامل شرکت مدیریت فناوری بورس به بورس فرابورس و مکنا شده است با نهایی شدن فرایند اخذ مجوزها از ابتدای آذر ماه ۱۴۰۲ مهاجرت مشتریان کارگزاری حافظ سامانه جدید (حافظ) (تریدر آغاز شده است به منظور پوشش حداکثری ریسک انتقال مشتریان مهاجرت مشتریان از مسیر باشگاه مشتریان کارگزاری و به صورت گام به گام در حال انجام است. حافظ تریدر در حال حاضر در دو نسخه موبایل (PWA) و نسخه تحت وب در دسترس مشتریان کارگزاری قرار گرفته است. لازم به ذکر است در کنار OMS، برخی سامانه های دیگر نیز در حال توسعه میباشند که میتوان به سامانه احراز هویت یکپارچه (SSO) با ۱۰۰ درصد پیشرفت بک آفیس اختصاصی با ۵۵ درصد پیشرفت سامانه ثبت نام غیر حضوری با ۴۰ درصد پیشرفت سامانه مدیریت اعتبارات با ۱۰ درصد پیشرفت و باشگاه مشتریان با ۱۵ درصد پیشرفت پروژه اشاره کرد.

این سامانه با هدف رفع وابستگی کارگزاری حافظ به سامانه های غیر اختصاصی و ایجاد مزیت رقابتی از مسیر مدیریت داده مشتریان و یکپارچگی زیر ساخت فناورانه توسعه داده شده است. در ادامه مسیر و با برنامه ریزی انجام شده در نظر است شرکت چاوش همراه سرزمین ایرانیان به عنوان یکی از بازیگران فضای کسب و کاری ارائه خدمات و سرویسهای نرم افزاری بازار سرمایه فعالیت نماید. پس از توسعه و تکامل نسخه عمومی OMS برای اعطای حق بهره برداری و استفاده سایر کارگزاریها از محصول نرم افزاری مزبور اقدام خواهد شد.
۲- آیا در سال ١۴٠٢ برنامه ای برای واگذاری زمین و ساختمان میدان شهید کاظمی و اثاثه آن انجام شده است؟ آیا برآوردی از ارزش روز آن دارید؟
زمین و ساختمان واقع در میدان شهید کاظمی و اثاثه اداری آن متعلق به شرکت فرعی مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ با ارزش کارشناسی تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری معادل ۹۲۷,۳۲۰ میلیون ریال از طریق برگزاری مزایده عمومی در بهمن ماه ۱۴۰۱ به مبلغ ۱٫۰۱۵۸۹۰ میلیون ریال به فروش رسیده و با وصول کل ثمن معامله سند مالکیت به خریدار منتقل شده است. شایان ذکر است سود حاصل از فروش ساختمان مزبور به مبلغ ۳۵۰,۰۳۹ میلیون ریال و درآمد حاصل از جریمه تأخیر پرداخت اقساط توسط خریدار به مبلغ ۲۴۶۶۹ میلیون ریال در یادداشت شماره ۱۰ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ انعکاس یافته است.
۳- دلیل کاهش درآمد سود سهام داتام از محل سود سهام شرکتهای پاک انرژی ،نیکو گستر مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ و کارگزاری حافظ در سال ١۴٠١ نسبت به سال ۱۴۰۰ چیست؟
دلایل کاهش سود گروه از محل سود سهام شرکت های فعال در کسب و کارهای حوزه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است؛
موضوع فعالیت شرکت پاک انرژی نیکوگستر که فرایند ثبت آن به عنوان نهاد مالی – شرکت سرمایه گذاری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مراحل نهایی قرار دارد سرمایه گذاری در اوراق بهادار بوده و وضعیت سودآوری شرکت مزبور، به طور مستقیم تحت تأثیر وضعیت حاکم بر بازار سرمایه میباشد همانطور که از صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ شرکت مزبور قابل مشاهده است سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸ درصد

افزایش یافته است. با این حال کاهش ۶ درصدی درآمد سود سهام گروه مالی داتام از محل سرمایه گذاری در شرکت مزبور ناشی از کاهش درصد تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سالیانه اخیر بوده ا است.
وضعیت سودآوری شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در سنوات گذشته به دو عامل (۱) درآمد حاصل از کارمزد ارائه خدمات مدیریت دارایی و (۲) سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار وابستگی داشته است. در سال ۱۴۰۱ علیرغم افزایش درآمدهای حاصل از ارائه خدمات مدیریت دارایی به دلیل کاهش درآمدهای سرمایه گذاری و افزایش هزینه های مالی ناشی از تخصیص منابع داخلی شرکت و تسهیلات دریافتی از بانک جهت خرید فضای اداری مورد نیاز شرکت در ساختمان سعادت آباد (محل استقرار کلیه شرکتهای تابعه گروه مالی ،داتام سود خالص شرکت کاهش یافت که در نتیجه آن سود سهام متعلق به گروه مالی دانام نیز کاهش ۲۸ درصدی را شاهد بود. شایان ذکر است با فروش ساختمان قبلی شرکت در سال ۱۴۰۲ و تسویه تسهیلات دریافتی از بانکها و همچنین اصلاح ساختار مالی از طریق انجام افزایش سرمایه وضعیت سودآوری شرکت در سال جاری بهبود قابل توجهی یافته و با عنایت به برنامه های توسعه ای در جریان راه اندازی صندوقها و عملیاتی سازی خطوط کسب و کار (جدید) که جزئیات آن در بخش ۶-۲-۱-۷-۲ امیدنامه تشریح گردیده است روند رو به رشد سودآوری شرکت قابل پیش بینی میباشد. وضعیت سودآوری شرکت کارگزاری حافظ نیز به دو عامل (۱) درآمد حاصل از کارمزد معاملات و (۲) درآمد ناشی از سرمایه گذاریها عمدتاً) سود سهام ناشی از سرمایه گذاری در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ) بستگی دارد. به دلیل فضای رکودی حاکم بر بازار سرمایه تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ و کاهش حجم معاملات درآمد کارمزد معاملات کارگزاری حافظ نیز کاهش یافت. همچنین همانطور که در بند قبلی تشریح گردید درآمد سود سهام ناشی از سرمایه گذاری در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ نیز در دوره مزبور کاهش یافت در نتیجه عوامل فوق سود خالص شرکت مزبور و سود سهام متعلق به گروه مالی دانام از محل سرمایه گذاری در شرکت کارگزاری در سال ۱۴۰۱ شاهد کاهش بود. شایان ذکر است در نتیجه بهبود وضعیت بازار سرمایه در سال مالی جدید و همچنین بهبود وضعیت سودآوری شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، وضعیت سودآوری شرکت کارگزاری در سال جدید به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافته است؛ به طوری که درآمدهای عملیاتی شرکت مزبور بدون لحاظ سود سرمایه گذاری در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت . به دوره مشابه سال گذشته به بیش از ۲ برابر بالغ شده است.
۲-۳- چرا با گذشت حدود سه ماه از پایان دوره صورت های مالی ۶ ماهه شرکت بر روی سامانه کدال نیامده است؟

صورتهای مالی تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ گروه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ به تصویب هیات مدیره رسیده و حسابرس و بازرس قانونی شرکت نیز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ نسبت به آن اظهار نظر کرده است. با این حال با توجه به انجام همزمان فرایند ثبت شرکت به عنوان نهاد مالی نزد مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و ثبت شرکت به عنوان ناشر اوراق بهادار (نزد مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس از یک طرف و منوط بودن شروع فرایند صدور توکن سامانه کدال به درج نماد شرکت از طرف دیگر به دلیل مراتب فوق و همچنین زمانبر شدن مراحل صدور توکن ناشی از وقوع برخی اختلالات در سامانه کدال، افشای کامل اطلاعات شرکت با تأخیر مواجه شد علی ایحال در حال حاضر کلیه اطلاعات شرکت از جمله صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، در سامانه کدال در دسترس عموم قرار دارد.
۳-۳- آیا داتام برنامه ای برای پذیرش سهام پاک انرژی نیکو گستر و لیزینگ ایران زمین در بورس دارد؟
در حال حاضر گروه مالی داتام در کوتاه مدت برنامه ای برای پذیرش و عرضه سهام شرکت پاک انرژی نیکوگستر در بورس/ فرابورس ندارد؛ لیکن همانطور که در بخش ۶-۴-۱-۷-۲ امیدنامه تشریح شده است اقدامات مربوط به آماده سازی شرکت لیزینگ ایران زمین جهت پذیرش و عرضه سهام در فرابورس در جریان است.
٣-۴- شرکت تا سال ۱۴۰۰ در دل خود سهام چند شرکت ساختمانی از جمله جاوید کبیر ماندگار و شرکت خدمات رایانه ای سابین تجارت آریا را داشته است دلیل واگذاری سهام این شرکتها چه بوده است؟
در راستای سیاست کلان هیئت مدیره شرکت مبنی بر بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاریهای بلندمدت شرکت و آماده سازی جهت عرضه اولیه سهام در سال ۱۴۰۱ اقدامات مختلفی از جمله اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه شرکت های همراستا با راهبردهای گروه ادغام برخی شرکت های دارای فعالیت مشابه و واگذاری شرکت های غیر همراستا با برنامه های راهبردی گروه در دستور کار قرار گرفت. سهام شرکت سابین تجارت آریا – که در حوزه ارائه سرویس های پرداخت الکترونیک فعالیت دارد – با توجه به سیاستهای کلان بانک ایران زمین مبنی بر تجدید ساختار راهبری شرکتهای زیر مجموعه بانک در قالب هلدینگ های تخصصی و عدم همراستایی با راهبرد گروه در سال ۱۴۰۱ به هلدینگ تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک ایران زمین انتقال یافت. همچنین سهام شرکت جاوید کبیر -ماندگار با موضوع فعالیت در حوزه صنعت ساختمان به دلیل عدم وجود برنامه عملیاتی برای مولد سازی به هلدینگ ساختمانی بانک ایران زمین واگذار گردید شرکت اطلس تدبیر بیستون میهن و شرکت کیوان سپهر شعله افروز – با موضوع فعالیت در حوزه صنعت ساختمان نیز به دلیل موضوع فعالیت موازی در شرکت توسعه پایدار ابنیه حافظ ادغام شدند.
۵-۳- آیا گروه مالی داتام برنامه ای برای اخذ مجوزهای پردازش اطلاعات مالی و تأمین مالی جمعی را دارد؟
شرکت در حال حاضر برنامه ای جهت تأسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی و فعالیت در این حوزه ندارد؛ لیکن همانطور که در بخشهای ۱-۳-۲ و ۶-۲-۱-۷-۲ امیدنامه تشریح شده است راه اندازی خط کسب و کار تأمین مالی جمعی از جمله برنامه های شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در سال جاری بوده و اقدامات اجرایی اخذ مجوزات مربوطه در جریان است. همچنین همانطور که در بخش ۶-۱-۱-۷-۲ امیدنامه تشریح شده است پروژه توسعه زیر ساخت نرم افزاری مورد نیاز شرکت کارگزاری حافظ توسط شرکت چاوش همراه سرزمین ایرانیان از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در حال حاضر با صدور مجوزات و تأییدیه های سامانه OMS از سوی مراجع مربوطه بهره برداری از سامانه مزبور آغاز شده است.
۴- در ارزشگذاری شرکت لیزینگ ایران زمین با توجه به این اینکه جریان نقد آزاد سهامداران حداکثر مقدار قابل تقسیم بین سهامداران است و به نوعی سود تقسیمی بالقوه در نظر گرفته میشود چرا سود تقسیمی در سالهای ١۴٠٢ و ١۴٠٣ از جریان نقد آزاد سهامداران بیشتر است؟
حسب اعلام ارزشگذار شرکت تأمین سرمایه ،(امید) در مدل مبتنی بر جریان نقد آزاد سهامداران با توجه به ماهیت مدل، اقلام غیر نقد سرمایه در گردش تغییرات هزینههای سرمایه ای و تغییرات ناشی از دریافت یا بازپرداخت تسهیلات لحاظ می شود، در حالی که در جریان های نقدی حاصل از سود تقسیمی موارد مذکور در نظر گرفته نمیشود به طور منطقی طی سنوات مورد پیش بینی، متناسب با افزایش یا کاهش در سرفصل های مورد اشاره جریانات نقدی صاحبان سهام بیشتر یا کمتر از جریانات نقدی ناشی از سود تقسیمی برآورد می شود.

۵ در گزارش ارزشگذاری به جزئیات ارزشگذاری شرکت زیر مجموعه توسعه پایدار ابنیه (حافظ) اشاره نشده است. با توجه به اینکه وزن شرکت مذکور حدود ۲۵ درصد ارزش کل شرکت است خواهشمند است جزییات بیشتری در مورد گزارش کارشناس رسمی دادگستری بیان شود.
انتخاب روش ارزشگذاری مورد استفاده از جمله مواردی است که به قضاوت حرفه ای ارزشگذار بستگی دارد. حسب مراتب اعلامی ارزشگذار شرکت تأمین سرمایه امید به استناد اطلاعات مندرج در بخش ۱-۳-۷-۲ امیدنامه شرکت توسعه پایدار ابنیه حافظ در صنعت ساختمان فعالیت داشته و در حال حاضر دو پروژه شیخ بهایی و حقانی را در دست اجرا دارد با عنایت به اینکه اقدامات اجرایی احداث پروژه حقانی در مراحل ابتدایی قرار داشته و درصد پیشرفت پروژه شیخ بهایی نیز پایین میباشد در ارزشگذاری سهام شرکت مزبور از روشهای DCF و نسبی صرفنظر شده و صرفاً از ارزش جایگزینی برآورد شده توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در حوزه زمین و ساختمان و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری حسابداری استفاده شده است.

۶- در ارزشگذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در بخش سود سرمایه گذاری ها سود ۶ ماه اول ١۴٠٢ برابر ١٩ میلیارد ریال و سود برآورد شده برای شش ماهه دوم برابر ۱۵۳ میلیارد است. خواهشمند است مفروضات این برآورد با جزییات بیشتری بیان شود؟ با توجه به اینکه این خط درآمدی در سال ۱۴۰۱ برابر ۳۲ میلیارد ریال بوده است.
با توجه به تصمیم اتخاذ شده در گروه در سال ۱۴۰۰ مبنی بر خرید واحدهای اداری و استقرار کلیه شرکتهای تابعه گروه مالی داتام در ساختمان سعادت آباد، منابع داخلی شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ به همراه متابع حاصل از تسهیلات دریافتی از بانکها به خرید ساختمان مزبور اختصاص یافته و در نتیجه اندازه پرتفوی سرمایه گذاریهای کوتاه مدت شرکت کاهش قابل توجهی یافت. با این حال با فروش ساختمان قبلی شرکت در سال جاری برگزاری مزایده در بهمن ماه ۱۴۰۱ و تصفیه مطالبات مربوطه در اردیبهشت ماه (۱۴۰۱) و وصول ماحصل آن به مبلغ ۱,۰۴۰,۵۵۹ یادداشت شماره ۱۰ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ شرکت و اصلاح ساختار مالی از طریق انجام افزایش سرمایه وضعیت نقدینگی و سودآوری شرکت مزبور در نیمه دوم سال جاری بهبود قابل توجهی یافته که افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در این دوره ناشی از این امر بوده است. ۷-لطفاً بفرمایید کدام شرکت بیشترین تاثیر را روی گروه مالی دارد؟
از منظر سهم هر یک از شرکتهای تابعه از ارزش شرکت مراتب در گزارش ارزشگذاری افشا شده در سامانه کدال به تفصیل بیان شده است. از منظر تأثیر بر سودآوری نیز ترکیب درآمدهای عملیاتی شرکت گروه مالی دانام در سال ۱۴۰۱ بیانگر سهم ۵۶ درصدی شرکت پاک انرژی نیکوگستر سهم ۱۸ درصدی شرکت لیزینگه سهم ۱۳ درصدی شرکت کارگزاری سهم ۸ درصدی شرکت مشاور سرمایه گذاری و سهم ۳ درصدی شرکت صرافی است؛ لیکن با توجه به (۱) راه اندازی خط کسب و کار تأمین مالی شرکتی در گروه، (۲) سیاست گروه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای کارمزدی در پرتفوی درآمدی شرکت (۳) تحولات اقتصادی در هر یک از خورههای کسب و کار و (۴) پیشرفت احداث پروژههای ساختمانی در دست اجرای شرکت توسعه پایدار ابنیه حافظ و آغاز پیش فروش آن، ترکیب درآمدهای عملیاتی گروه قابل تغییر خواهد بود.
۸- منابع حاصل از عرضه اولیه صرف چه اموری میشود؟

براساس تعهدات ارائه شده در مقطع درج نماد ،شرکت ۲۰ درصد از وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام به بازارگردانی اختصاص خواهد یافت مابقی وجوه حاصل از عرضه اولیه صرف برنامه های در دست اجرای سهامدار عمده شرکت خواهد شد.
۹- با توجه به ممنوعیت تحصیل سهام بانکها توسط شرکتهای تابعه و انتقال آن به صندوقهای بازارگردانی تعداد ٨۶ میلیون سهم بانک ایران زمین متعلق به یکی از شرکتهای فرعی گروه مالی داتام ( پاک انرژی نیکوگستر) توقیف و مقرر شد به صندوق بازارگردانی افتخار حافظ منتقل شود وضعیت رفع انسداد آن در حال حاضر نیازمند توضیحات بیشتری است.
با توجه به اینکه رفع انسداد از سهام بانک ایران زمین متعلق به شرکت فرعی پاک انرژی نیکوگستر مستلزم تأیید صندوق بازارگردانی افتخار حافظ توسط بانک مرکزی به عنوان بازارگردان نماد و زمین است مطابق با مقاد بخشنامه ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکتهای تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی)، اقدامات لازم جهت رعایت مراتب مدنظر بانک مرکزی انجام و درخواست صدور تأییدیه به بانک مرکزی ارائه شده است.

بدیهی است پس از صدور تأییدیه مزبور، رفع مسدودی از سهام یاد شده و انتقال سهام به صندوق بازارگردانی صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است همانطور که در صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ شرکت پاک انرژی نیکوگستر و امیدنامه تصریح گردیده است مزایا و مخاطرات عمده مالکیت سهام مزبور در سال گذشته به بانک ایران زمین منتقل گردیده و معادل ارزش دفتری سهام مزبور، بدهی گروه به سهامدار عمده تصفیه شده است؛ بنابراین انتقال یا عدم انتقال سهام مزبور به صندوق بازارگردانی تأثیری بر خالص ارزش داراییهای شرکت پاک انرژی نیکوگستر و گروه مالی داتام نخواهد داشت.

۱۰- در پیش بینی درآمدهای آتی یکی از زیر مجموعه های گروه مالی دانام شرکت کارگزاری (حافظ) که با توجه به جنس فعالیت شرکت محرک اصلی آن ارزش معاملات سالیانه میباشد سناریوسازی صورت نگرفته است. به نظر میرسد در مورد پیش بینی محرکهای اقتصادی نرخ بازده بدون ،ریسک فضای رقابتی شرکت های کارگزاری و سهم بازار هر یک در سالهای آتی و … در این پیش بینی نیازمند توضیحات بیشتری است.
پیش بینی درآمد حاصل از کارمزد معاملات شرکت کارگزاری حافظ در ،امیدنامه با فرض عدم افزایش سهم بازار شرکت مزبور و با پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی حجم معاملات بازار سرمایه در سالهای آتی برآورد گردیده است. شایان ذکر است با توجه به راه اندازی کامل سامانه معاملات اختصاصی کارگزاری حافظ و طراحی محصولات دارای ارزش افزوده در بستر سامانه مزبور، ارتقای جایگاه و سهم بازار شرکت مزبور در صنعت کارگزاری قابل انتظار است که جهت رعایت محافظه کاری مراتب مزبور در پیش بینی ها لحاظ نشده است.
۱۱ بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی ،۱۴۰۱ درآمد عملیاتی شرکت کارگزاری حافظ نسبت به سال مالی قبل کاهش ٢۴ درصدی داشته است. علت امر و تدابیر عملیاتی آتی آن نیازمند توضیحات بیشتری میباشد.

وضعیت سودآوری شرکت کارگزاری حافظ به دو عامل (۱) درآمد حاصل از کارمزد معاملات و (۲) درآمد ناشی از سرمایه گذاری (عمدتاً سود سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف (حافظ بستگی دارد به دلیل فضای رکودی حاکم بر بازار سرمایه تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ و کاهش حجم معاملات درآمد کارمزد معاملات کارگزاری کاهش یافت همچنین به دلیل کاهش درآمدهای سرمایه گذاری و افزایش هزینه های مالی ناشی از مصرف منابع داخلی شرکت و تسهیلات دریافتی از بانکها جهت خرید فضای اداری مورد نیاز در ساختمان سعادت آباد توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، درآمد سود سهام کارگزاری حافظ ناشی از سرمایه گذاری در شرکت مزبور نیز کاهش یافت. در نتیجه عوامل فوق درآمدهای عملیاتی شرکت کارگزاری حافظ در سال ۱۴۰۱ کاهش ۳۱ درصدی را نسبت به سال ماقبل شاهد بود. شایان ذکر است در نتیجه بهبود وضعیت بازار سرمایه در سال مالی جدید و همچنین بهبود وضعیت سودآوری شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف ،حافظ وضعیت سودآوری شرکت کارگزاری در سال جدید بهبود قابل توجهی یافته است؛ به طوری که درآمدهای عملیاتی شرکت مزبور بدون . الحاظ سود سرمایه گذاری در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته به بیش از ۲ برابر بالغ گردیده است. ضمناً با راه اندازی کامل سامانه معاملات اختصاصی کارگزاری حافظ و طراحی محصولات دارای ارزش افزوده در بستر سامانه مزبور ارتقای جایگاه و سهم بازار شرکت مزبور در صنعت کارگزاری قابل انتظار است.

۱۲ براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ١۴٠١ خالص جریان نقد حاصل از عملیات شرکت از ۱,۰۹۲,۲۸۵ میلیون ریال به ٩٨۶,۵١٨ میلیون ریال رسیده است و چگونگی این افزایش نیازمند توضیحات بیشتری میباشد.
با توجه به اینکه لزوم تبیین دلایل منفی بودن جریان وجه نقد حاصل از عملیات شرکت تا سال ۱۴۰۰ مورد نظر هیئت پذیرش محترم بورس نیز قرار داشت توضیحات تفصیلی در این خصوص در بخش ۲-۵-۳ تجزیه و تحلیل دلایل نوسانات با اهمیت جریانات نقدی) امیدنامه بیان شده است.
۱۳ با توجه به اینکه درآمد عملیاتی گروه مالی داتام در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی قبل تغییر چندانی نداشته است.
برنامه ریزی شرکت در سالهای آتی به جهت خلق ثروت برای سرمایه گذاران نیازمند توضیحات بیشتری میباشد. برنامه های آتی شرکت در بخش ۲-۲-۲-۲ امیدنامه استراتژیها و اهداف شرکت جهت دستیابی به چشم انداز آتی و برنامه های آتی شرکتهای تابعه به تفکیک هر شرکت به صورت تفصیلی در بخش برنامه های آتی در فصل اطلاعات سرمایه گذاری های بلندمدت” امیدنامه تشریح گردیده است همچنین صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت که بیانگر رشد قابل توجه درآمدهای عملیاتی گروه میباشد نیز در سامانه کدال قابل مشاهده است.
١۴ در پیش بینی درآمدهای یکی از زیر مجموعه های گروه مالی داتام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ با وجود ورود صندوق های سرمایه گذاری متنوع و جدید و رویکرد بیشتر بازار به سمت سرمایه گذاری غیر مستقیم، به نظر میرسد در مورد پیش بینی درآمدهای مربوط به مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری و سید گردانی و برنامه های آتی نسبت به دریافت سهم بازار بیشتر شرکت نیازمند توضیحات بیشتری میباشد.
تحلیل جایگاه شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در بازار ارائه خدمات مدیریت دارایی در بخش ۵-۲-۱-۷-۲ (جایگاه شرکت در صنعت و برنامه های آتی شرکت مزبور در این حوزه در بخش ۶-۲-۱-۷-۲ امیدنامه برنامه های آتی به صورت کامل تشریح شده است. پیش بینی درآمدهای آتی شرکت مزبور نیز با توجه به چارچوب فعلی عملکرد شرکت مزبور برآورد شده است. بدیهی است با توجه به برنامه شرکت جهت راه اندازی صندوقهای سرمایه گذاری جدید در آمدهای عملیاتی شرکت نیز از این محل قابل افزایش خواهد بود.

۱۵ پیشنهاد میشود در گزارش ارزشگذاری مقایسه با شرکتهای فعال در صنعت سرمایه گذاری که در مقیاس مشابه شرکت مذکور هستند به لحاظ مزیتهای رقابتی صورت پذیرد.
گزارش ارزشگذاری شرکت براساس صلاحدید شرکت تأمین سرمایه امید ارزشگذار شرکت تدوین شده است؛ لیکن در صورت نیاز به اطلاعات تحلیل مقایسه ای شرکت اصلی و هر یک از شرکت های تابعه در صنعت مربوطه و جایگاه در مقایسه با رقبا مراتب : تفصیل در بخش مربوط به جایگاه هر شرکت در صنعت در امیدنامه تشریح شده است.

١۶ با وجود اینکه در ارزشگذاری شرکتهای سرمایه گذاری استفاده از روش NAV جذابیت بیشتری دارد ولی از آنجایی که روش P/E وضعیت فعلی شرکت و DDM وضعیت آتی شرکت را از منظر سودآوری مورد بررسی قرار میدهد به نظرمیرسد بهتر بود از این دو روش ولی با وزن کمتر هم استفاده میشد.
انتخاب روش ارزشگذاری مورد استفاده از جمله مواردی است که به قضاوت حرفه ای ارزشگذار شرکت تأمین سرمایه (امید) بستگی دارد. شایان ذکر است براساس مکاتبات صورت گرفته توسط این شرکت با ارزشگذار درخواست استفاده از سایر روشهای ارزشگذاری جهت برآورد ارزش شرکت نیز مطرح گردید؛ لیکن ارزشگذار براساس متدولوژی مد نظر خود ارزشگذاری سهام را اجرایی کرد.

۱-۱۷- در قسمت مفروضات پیش بینی درآمدهای آتی شرکت در امیدنامه دو موضوع پیشبینی مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر زیر مجموعه گروه مالی داتام و همچنین برنامه تقسیم سود ۹۰ درصدی داتام دیده شده است.منابع تامین مالی مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکتهای زیر مجموعه از چه محلی پیش بینی شده است؟

همانطور که از ارقام مندرج در ترازنامه پیش بینی شده ۳ سال آتی شرکت و مفروضات مربوطه میتوان مشاهده کرد، در پیش بینی ها به جز افزایش سرمایه در دست اقدام شرکت لیزینگ از ۱,۶۰۰ به ۲,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه ای برای شرکت اصلی و شرکتهای تابعه منظور نشده و برآورد ،ارقام بر اساس وضعیت سرمایه فعلی شرکتها انجام گردیده است همچنین برنامه تقسیم سود شرکتهای تابعه گروه و درصد تقسیم سود گروه مالی داتام در پیشبینیها نیز معادل ۹۰ درصد منظور شده است با توجه به اجرای برنامه افزایش سرمایه در شرکتهای تابعه و گروه در سال ۱۴۰۱ در آینده نزدیک برنامه ای برای افزایش سرمایه متصور نیست. علی ایحال در صورت لزوم افزایش سرمایه در شرکتهای تابعه ناشی از تحولات کسب و کاری آتی یا تصمیم گیری برای تأسیس شرکت جدید افزایش سرمایه گروه به موازات برنامه افزایش سرمایه سرمایه گذاری جدید در شرکتهای تابعه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

۲-۱۷- در برنامه بهینه سازی ساختار مالی شرکتهای زیر مجموعه آیا به غیر از افزایش سرمایه شرکتهای مذکور راهکارهای دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفته اند؟
اصلاح ساختار مالی شرکت های گروه در راستای سیاست کلان هیئت مدیره شرکت مبنی بر بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری های بلندمدت و آماده سازی جهت عرضه سهام از سال ۱۴۰۱ در دستور کار بوده است با عنایت به فعالیت شرکتهای گروه در صنعت مالی و حاکم بودن الزامات قانونی بر وضعیت سرمایه شرکتها و لزوم افزایش سرمایه به منظور توسعه فعالیتها (مشاور سرمایه گذاری به منظور افزایش سقف مجاز داراییهای تحت مدیریت کارگزاری به منظور ارتقای حد اعتباری لیزینگ به منظور افزایش حد اعتباری نزد بانکها و نصاب فردی و جمعی اعطای تسهیلات به مشتریان و … در سال ۱۴۰۱ برنامه افزایش سرمایه برای شرکتها طراحی و اجرایی گردید همچنین در راستای مولد سازی داراییهای مازاد شرکتها برنامه واگذاری داراییهای ثابت مازاد در جریان بوده که در این راستا ساختمان میدان کاظمی متعلق به شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در ابتدای سال جاری انجام و در حال حاضر واگذاری ساختمان متعلق به کارگزاری حافظ نیز در دست اقدام است.

۳-۱۷- با توجه به اینکه یکی از برنامههای اصلی شرکت جهت افزایش درآمد ورود به حوزه خدمات تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی است. آیا پیش بینی منابع هنگفت مورد نیاز برای انجام خدمات تعهد پذیره نویسی دیده شده است؟

حضور موفق در خط کسب و کار تأمین مالی شرکتی ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار بیش از آن که به در اختیار داشتن نقدینگی هنگفت بستگی داشته باشد به برخورداری از برند تثبیت شده و قابل اتکا دارا بودن شبکه مشتریان خدمات مدیریت دارایی و همچنین مدیریت صحیح پرتفوی تعهدات از منظر ریسک و سررسیدها بستگی دارد وضعیت فعلی منابع مالی شرکت تکافوی حضور در بازار ارائه خدمات تأمین مالی شرکتی در مقیاس پیش بینی شده در امیدنامه شرکت را داشته؛ لیکن با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته مبنی بر حضور پررنگ در این حوزه در کنار برنامه های توسعه ای گروه در حوزه ارائه خدمات مدیریت دارایی در صورت نیاز برنامه افزایش سرمایه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
۱-۱۸- آیا شرکت کارگزاری برنامه ای برای دریافت سهم بیشتر از بازار دارد؟
شرکت کارگزاری حافظ به منظور افزایش سهم از معاملات برنامه های بازاریابی متعددی از جمله طراحی بسته محصولات و خدمات برای هر گروه از مشتریان اجرای کمپینها و … را در دستور کار دارد. همچنین استفاده از ظرفیتهای فناوری اطلاعات برای ارتقای جایگاه شرکت مزبور در صنعت کارگزاری نیز از راهبردهای کلان مد نظر میباشد. به نظر میرسد راه اندازی کامل سامانه معاملات اختصاصی کارگزاری حافظ و طراحی محصولات دارای ارزش افزوده در بستر سامانه مزبور موجب ارتقای جایگاه و سهم بازار شرکت مزبور در صنعت کارگزاری خواهد شد.
۲-۱۸ و ۳-۱۸- آیا گروه مالی برنامه ای برای ایجاد صندوق رمز ارزها و موارد مشابه دارد؟ آیا گروه مالی برنامه ای برای ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات دارد؟
براساس مجوز فعالیت نهادهای مالی تابعه گروه راه اندازی و مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری در حوزه فعالیت شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ قرار دارد. لازم به توضیح است بر اساس بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشارکت بانکها و اشخاص حقوقی ای که بانکها بیش از پنجاه درصد سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیئت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع گردیده است. ضمناً بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات” و “صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان” توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تصویب و ابلاغ کرد.
با توجه به مراتب فوق و براساس رویه بانک مرکزی نهاد مزبور صرفاً با تأسیس سه نوع صندوقهای سرمایه گذاری اخیرالذکر توسط بانکها و شرکتهای تابعه ایشان موافقت نموده و در حال حاضر تأسیس سایر انواع صندوقهای سرمایه گذاری توسط شرکتهای وابسته به بانکها از جمله گروه مالی (داتام با محدودیت مواجه است در راستای مراتب فوق همانطور که در بخش ۶-۲-۱-۷-۲ امیدنامه نیز تشریح گردید تأسیس سه صندوق سرمایه گذاری فوق الذکر در دستور کار شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ قرار داشته و اقدامات اجرایی آن در جریان میباشد
١٨-۴- آیا گروه مالی برنامه ای برای حضور در خارج از کشور و همچنین شرکت در نمایشگاههای بین المللی دارد؟

در حال حاضر برنامه ای برای فعالیت در خارج از کشور یا شرکت در نمایشگاههای بین المللی در دستور کار گروه قرار ندارد.
۵-۱۸- آیا گروه برنامه ای برای توسعه هوش مصنوعی سیستم معاملات و معاملات الگوریتمی خود دارد؟

از سنوات گذشته استفاده از ظرفیتهای فناوری اطلاعات جهت توسعه فعالیتها به عنوان یکی از استراتژیهای کلان گروه مد نظر قرار داشته و توسعه سامانه اختصاصی معاملات در کارگزاری و برنامه ریزی برای ایجاد پلتفرم مشترک ارائه خدمات مالی گروه نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است با توجه به چالشهای انجام پروژه های IT خصوصاً) چالشهای مربوط به تجهیز نیروی انسانی کارآمد و تأمین بودجه مورد نیاز استراتژی گروه در این حوزه توسعه گام به گام بوده و در حال حاضر ظرفیتهای عملیاتی گروه برای دو پروژه فوق تخصیص یافته است. شایان ذکر است به طور همزمان انجام مطالعات لازم در حوزه توسعه استارت آپ ها و استفاده از هوش مصنوعی در سرمایه گذاری و … در دست انجام میباشد که پس از تکمیل پروژههای فوق اقدامات اجرایی آنها انجام خواهد شد.
۱-۱۹- با توجه به نرخ رشد پایین اقتصادی ایران دلیل استفاده از نرخ رشد ۲۰ درصدی برای ارزشگذاری چیست؟ منطق یا فرمول مورد استفاده را توضیح دهید.
حسب اعلام ارزشگذار شرکت تأمین سرمایه امید ترخ رشد دوره نهایی براساس متون دانشگاهی ارزشگذاری، از حاصلضرب درصد انباشت سود و نرخ ROE برآورد شده است که برای شرکت کارگزاری حافظ معادل ۶.۳ درصد شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ معادل ۸۶ درصد و شرکت لیزینگ ایران زمین معادل ۷.۱ درصد میباشد.
۲-۱۹- دلیل استفاده از ضریب ۲۵ درصد برای تمامی روشهای ارزشگذاری در مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ چیست؟
وزن دهی به نتایج حاصل از روشهای مختلف ارزشگذاری در برآورد ارزش نهایی سهام از جمله موضوعات نیازمند قضاوت حرفه ای توسط ارزشگذار میباشد حسب اعلام ارزشگذار شرکت تأمین سرمایه ،امید در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ با توجه به بلوغ کسب و کارهای فعلی شرکت از یک طرف و در دستور کار قرار داشتن برنامه های توسعه ای از طرف دیگر وزن مشابهی برای روشهای ارزشگذاری گذشته نگر و آینده نگر در نظر گرفته شده و در تعیین وزن روشهای مختلف ارزشگذاری در برآورد ارزش نهایی ،شرکت ۵۰ درصد وزن به مدلهای انعکاس دهنده وضعیت فعلی شرکت مدل E و NAV برآورد شده توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و ۵۰ درصد وزن نیز به مدلهای انعکاس دهنده وضعیت آتی شرکت DDM و FCFE) اختصاص یافته است.
۳-۱۹- دلیل پیش بینی رشد ۲۵ درصدی برای ارزش معاملات برای ۵ سال آتی چیست؟
حسب اعلام ارزشگذار (شرکت تأمین سرمایه امید درآمد حاصل از کارمزد معاملات در شرکتهای کارگزاری تحت تأثیر سهم بازار کارگزاری از ارزش معاملات قرار دارد که این امر نیز به دو عامل حجم معاملات و سطح عمومی قیمت سهام بستگی دارد. حجم معاملات به جریان عرضه و تقاضا در بازار بستگی داشته که با توجه به ضریب نفوذ بازار سرمایه و روندهای اقتصادی تغییر مینماید و سطح عمومی ، قیمت سهام نیز تحت تأثیر تورم و آثار کاهش ارزش اسمی پول قرار دارد. با توجه به اینکه میانگین رشد ارزش معاملات در سنوات گذشته بالاتر از رقم براوردی فوق بوده و همچنین با توجه به انتظار افزایش ارزش معاملات در سنوات آتی با در نظر گرفتن پتانسیل بنیادی شرکتها رشد ارزش معاملات با لحاظ رویکرد محافظه کارانه معادل ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
۲۰ چرا در محاسبه ارزش شرکت به روش ،NAV ارزش فعلی عایدات حاصل از کسب و کار تأمین مالی شرکتی اضافه شده است؟ جزئیات محاسبه این ارزش چگونه است؟ آیا شرکت به تازگی مجوز تأمین مالی بازارگردانی و مشارکت در تعهد پذیره نویسی را دریافت کرده و یا این که این مجوزها را داشته و به تازگی شروع به فعالیت کرده؟
شرکت گروه مالی داتام به عنوان یک هلدینگ مالی علاوه بر اینکه با تحصیل سهام کنترلی و مدیریتی راهبری شرکتهای تابعه فعال در صنعت مالی را بر عهده دارد به تازگی و با تکمیل فرآیند ثبت شرکت به عنوان هلدینگ ،مالی خدمات تأمین مالی شرکتی (تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار را نیز مستقل از شرکتهای تابعه مشابه با شرکتهای تأمین سرمایه) به سید محصولات و خدمات خود اضافه نموده که این موضوع به تفصیل در امیدنامه شرکت تشریح شده است اولین پروژه تأمین مالی شرکتی گروه درمهرماه ۱۴۰۲ با موفقیت اجرایی شده و انتظار میرود دومین پروژه نیز طی روزهای آتی اجرایی گردد. همچنین پروژه های تأمین مالی متعدد دیگری نیز در مراحل مختلف فرآیند قرار داشته و در آینده اجرایی خواهند شد.
با توجه به اینکه ارائه این خدمات منجر به ایجاد جریانهای نقدی آتی مستقل از جریانهای نقدی ناشی از سود سهام شرکتهای تابعه برای گروه میشود در ارزشگذاری سهام شرکت ارزش فعلی خالص (NPV) جریانهای نقدی حاصل از این خط کسب و کار که با نرخ تنزیل سالانه ۳۶ درصد تنزیل شده است محاسبه و به رقم NAV محاسبه شده افزوده شده است.
۲۱ به نظر میرسد سود سهام مصوب کسر شده در محاسبه ارزش NAV گروه داتام مربوط به سال مالی ۱۴۰۱ باشد.

عدد کسر شده بابت سود سهام مصوب مجمع در محاسبات NAV ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) مربوط به مصوبات مجمع عمومی : سالیانه سال مالی ۱۴۰۱ بوده است که در ستون شرح جدول محاسبه NAV به دلیل اشتباه تایپی سال مالی ۱۴۰۰ ذکر شده است.
۲۲- جزئیات محاسبه CAPM برای سه شرکت اول را بیان کنید.

حسب اعلام ارزشگذار شرکت تأمین سرمایه امید در محاسبات نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سهام ) نرخ بازده بازار (R) معادل ۳۶ درصد و نرخ بازده بدون ریسک (R) معادل ۲۳ درصد در نظر گرفته شده و با توجه به بتای برآوردی هر شرکت برآورد نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سهام (K) انجام شده است.
۲۳- متوسط ROE محاسبه شده برای سه شرکت اول چگونه به دست آمده و عدد نرخ رشد فرمول گوردن چقدر است؟

حسب اعلام ارزشگذار شرکت تأمین سرمایه (امید) ROE با استفاده از فرمول سود خالص برآوردی هر سال تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره محاسبه شده است. ضمناً ترخ رشد دوره نهایی (ج) از حاصلضرب درصد انباشت سود و نرخ ROE برآورد شده است که برای شرکت کارگزاری حافظ معادل ۶.۳ درصد شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ معادل ۸۶ درصد و شرکت لیزینگ ایران زمین معادل ۷.۱ درصد میباشد.
٢۴ دلیل کاهش سود سرمایه گذاری در سال ١۴٠۴ برای کارگزاری حافظ به چه دلیل است و جزئیات سود سرمایه گذاری را بیان کنید.
وسود حاصل از سرمایه گذاریهای شرکت کارگزاری حافظ از دو محل (۱) درآمد سود سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ و (۲) سود سرمایه گذاری حاصل از پرتفوی سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ایجاد میشود با توجه به پیش بینیها، برای درآمد سود سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ روند رو به رشدی میتوان متصور ،بود لیکن سود سرمایه گذاری حاصل از پرتفوی کوتاه مدت به مبلغ وجوه نقد مازاد در اختیار شرکت برای سرمایه گذاری بستگی دارد.
با توجه به برنامه گروه مبنی بر واگذاری املاک مازاد در حال حاضر برنامه واگذاری ساختمان بهرامی با ارزش کارشناسی ۲٫۵۰۰ میلیارد ریال متعلق به شرکت کارگزاری حافظ (۹) واحد و شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ یک واحد در دستور کار قرار دارد. بدیهی است با فروش ساختمان مزبور نقدینگی آن در سال مالی ۱۴۰۳ در اختیار کارگزاری حافظ بوده و امکان ایجاد درآمد سرمایه گذاری از محل وجوه مزبور وجود خواهد داشت. شایان ذکر است با توجه به پایین بودن ارزش دفتری ساختمان مزبور سود ناشی از واگذاری با توجه به سیاست تقسیم سود اعلامی در اولین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مزبور تقسیم شده و پس از انجام مراتب، عملاً مانده وجوه در اختیار شرکت مزبور در سال ۱۴۰۴ جهت سرمایه گذاری مجدد – و نتیجتاً درآمد حاصل از سرمایه گذاری – کاهش خواهد یافت.

-۲۵ چرا ارزش فعلی سهم شرکت بورس و شرکت چاوش همراه سرزمین ایرانیان در روش P/E شرکت کارگزاری اضافه شده، در صورتی که باید در روش NAV آورده شود.

شرکت کارگزاری حافظ در سال ۱۴۰۰ سرمایه گذاری جهت توسعه سامانه OMS اختصاصی از طریق شرکت چاوش همراه سرزمین ایرانیان را آغاز کرد که در حال حاضر تمامی تأییدیه ها و مجوزهای مورد نیاز آن از مراجع ذیصلاح شامل شرکت مدیریت فناوری بورس، بورس، قرابورس و مکنا اخذ شده است. با نهایی شدن فرایند اخذ مجوزها از ابتدای آذر ماه ۱۴۰۲ مهاجرت مشتریان کارگزاری جدید حافظ (تریدر آغاز شده است این سامانه با هدف رفع وابستگی کارگزاری حافظ به سامانه های غیر اختصاصی و ایجاد مزیت رقابتی از مسیر مدیریت داده مشتریان و یکپارچگی زیر ساخت فناورانه توسعه داده شده است در ادامه مسیر و با برنامه ریزی انجام شده در نظر است شرکت چاوش همراه سرزمین ایرانیان به عنوان یکی از بازیگران فضای کسب و کاری ارائه خدمات سرویسهای نرم افزاری بازار سرمایه فعالیت نماید همچنین شرکت از سنوات گذشته سرمایه گذاری ای در سهام بورس تهران انجام داده است که ارزش روز آن در حال حاضر به مراتب بالاتر از ارزش دفتری قرار دارد.
با این مقدمه و حسب مراتب اعلامی ارزشگذار) شرکت تأمین سرمایه ،امید از آنجایی که روش P/E به عنوان یکی از روشهای ارزشگذاری گذشته نگر بر توان سودآوری فعلی شرکت تمرکز دارد و پتانسیلهای رشد سودآوری در آینده را مد نظر قرار نمیدهد با توجه به اینکه این دو سرمایه گذاری در حال حاضر فاقد جریانهای نقدی بوده و از طرفی تاثیر آنها در برآورد عملکرد آتی شرکت کارگزاری حافظ مد نظر قرار نگرفته است در برآورد ارزش سهام کارگزاری حافظ معادل ارزش جاری سرمایه گذاریهای مزبور به ارزش براوردی اضافه شده است.

٢۶- در محاسبه ارزش شرکت کارگزاری حافظ به روش FCFE لطفاً جزئیات پیش بینی وجوه دریافتی مصرف شده) بابت سرمایه گذاری ها را بیان کنید.
بر اساس مصوبات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ۳۰ درصد از کارمزد معاملات سهام در شرکتهای کارگزاری به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده و مابه ازای ،آن واحدهای سرمایه گذاری صندوق مزبور صادر و به شرکتهای کارگزاری ارائه میشود همچنین مدیریت وجوه نقد مازاد کارگزاری نیز به سرمایه گذاری در اوراق بهادار اختصاص مییابد. بنابر مراتب فوق افزایش سرمایه گذاریهای شرکت کارگزاری حافظ محاسبه و در محاسبات روش FCFE به عنوان جریان وجه نقد خروجی منظور گردیده است. شایان ذکر است با توجه به برنامه تقسیم سود شرکت مزبور به) شرح پاسخ سؤالات قبلی رقم سرمایه گذاری ها در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت.
٢٧- لطفاً جزئیات گزارش کارشناسان رسمی در خصوص محاسبه ارزش شرکتها به روش NAV را افشا نمایید.

برای برآورد ارزش جایگزینی شرکتهای گروه مالی ،داتام از خدمات ۱۱ نفر کارشناس رسمی دادگستری در قالب هیات های کارشناسی زمین و ساختمان خودرو نرم افزار و سخت افزار کامپیوتری حسابداری و حسابرسی استفاده شده که نتایج حاصل از برآوردهای ایشان برای هر شرکت در قسمت جمع بندی گزارش ارزشگذاری ارائه شده است.
۱-۲۸- SWOT صنعت ارائه گردد.
ماتریس تحلیل فرصتها و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت شرکت در بخش ۱-۲-۲-۲ امیدنامه منعکس گردیده است. در تدوین ماتریس مزبور موارد مرتبط با صنعت که بر عملکرد شرکت تأثیر گذار میباشد نیز ارائه شده است.
۲-۲۸- شرکت جهت هم افزایی و یکپارچه سازی کامل شرکتهای تابعه چه اقداماتی را انجام میدهد؟
با توجه به فضای رقابتی حاکم بر صنعت ،مالی به نظر میرسد بازیگران اصلی این صنعت در آینده شرکتهایی باشند که توانسته اند از طریق ایجاد یک اکوسیستم مالی نیازهای متنوع مشتریان را پاسخ دهند در این راستا و براساس سیاستهای راهبردی مد نظر هیئت مدیره در حال حاضر تحقق ایده فراگیری مالی (Financial Inclusion) در دستور کار گروه مالی داتام قرار دارد. یکی از ابعاد تحقق این ایده تسهیل دسترسی عموم به خدمات گروه است که در دو بعد زمان و مکان قابل تفسیر میباشد. از جمله برنامه های اجرایی گروه در این حوزه طراحی پلتفرم مشترک ارائه خدمات مالی و فروش خدمات شرکتهای گروه در قالب یک اکوسیستم مشترک میباشد مطالعات و طراحی مفهومی توسعه پلتفرم مزبور انجام شده و در آینده نزدیک اقدامات اجرایی جهت توسعه آن انجام می شود.

همچنین با توجه اینکه هر یک از شرکتها از پایگاه مشتریان مختص به خود برخوردار میباشند از سال گذشته برنامه هایی به منظور فروش متقاطع (Cross-selling خدمات شرکتهای گروه نیز در دستور کار بوده است.
۳-۲۸- شرکت در راستای تکمیل زنجیره ارزش در صنعت خدمات مالی چه اقداماتی را انجام خواهد داد؟
بر اساس سیاست های راهبردی مد نظر هیئت مدیره در حال حاضر تحقق ایده فراگیری مالی (Financial Inclusion) در دستور کار گروه مالی داتام قرار دارد یکی از ابعاد تحقق این ایده تکمیل زنجیره خدمات مالی جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان است که در این راستا در سال جاری و پس از اخذ مجوزات لازم خط کسب و کار تأمین مالی شرکتی به صورت عملیاتی به سبد خدمات گروه اضافه شده و پیگیریهای لازم در خصوص اخذ مجوزات لازم جهت راه اندازی خط کسب و کار تأمین مالی جمعی نیز در جریان میباشد. از طرفی در حوزه خدمات مدیریت دارایی نیز پیگیریهای لازم جهت تأسیس صندوقهای جدید به شرح پاسخ ارائه شده در سؤال شماره (۳-۱۸ در حال حاضر در جریان میباشد ضمناً برای تحقق ایده مزبور از حیث پوشش خدمات، خدمات اعتبار خرد، خدمات بیمه ای و … نیز میبایست به سبد محصولات گروه اضافه شده که مطالعات و برنامه ریزی جهت تحقق مراتب مزبور در دستور کار قرار دارد.
۱۲۹ ارزش گذاری براساس خالص ارزش روز دارایی های شرکت بیانگر ارزش کنترلی سهام شرکت است. از طرفی با توجه به ترازیابی جهانی و همچنین بازار سرمایه کشور اختلاف معناداری بین ارزش سهام خرد و کنترلی وجود دارد. در عین حال با توجه به گزارش ارزشیابی خالص ارزش داراییهای شرکت ۳۱,۳۹۲,۱۵۸ میلیون ریال برآورد شده و براساس اطلاعات گزارش نسبت P/NAV معادل ۱۰۰ درصد لحاظ شده است. لطفاً در مورد عدم محاسبه کسر کنترل در این روش استدلال بفرمایید.
حسب مراتب اعلامی ارزشگذار شرکت تأمین سرمایه امید رقم نهایی برآورد شده در گزارش ارزشگذاری که در سؤال مطرح شده بدان اشاره شده است ارزش شرکت و نه قیمت عرضه اولیه سهام میباشد طبیعتاً با ضرب رقم مزبور در P/NAV مد نظر، قیمت سهم در عرضه اولیه حاصل خواهد گردید که در تدوین گزارش ارزشگذاری این موضوع مورد نظر ارزشگذار نبوده است . با توجه به عرف موجود قیمت سهام شرکت در عرضه اولیه با توجه به نسبت P/NAV مورد توافق سهامدار عمده و بورس تهران بدیهی است تعیین خواهد شد.

۲-۲۹- با توجه به ویژگی نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام نسبت به شرکتهای پذیرفته نشده، در محاسبه ارزش شرکتهای غیر بورسی فرابورسی براساس روشهای تنزیل جریانهای نقد و همچنین ضرایب نسبی می بایست کسر نقد شوندگی و بازارپذیری لحاظ شود لطفا در مورد عدم در نظر گرفتن مورد مذکور توضیح فرمایید.
همانطور که در امیدنامه شرکت گروه مالی دانام تشریح شده شرکت فعالیت هلدینگی داشته و برخلاف شرکتهای سرمایه گذاری که موضوع اصلی فعالیت آنها در اساسنامه سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت بوده و نقد شوندگی سرمایه گذاریهای صورت گرفته از الزامات فعالیت این شرکتها میباشد شرکت های هلدینگ در جهت رسیدن به مجموعه اهداف خود تمام یا بخشی از سهام شرکتهایی که در یک رشته فعالیت دارند را در اختیار میگیرند تا از طریق مدیریت راهبردی آن در بلند مدت بتوانند از مزایای هم افزایی برخوردار شوند؛ بنابراین نقد شوندگی سرمایه گذاری ها در شرکت های هلدینگ عامل تأثیرگذاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری نمیباشد با این مقدمه و حسب نظر اعلامی شرکت ارزشگذار انعکاس آثار کلیه ریسکهای مترتب بر شرکت در جریانهای نقدی آتی برآوردی در مدلهای ارزش گذاری DCF در برآورد نرخ تنزیل مورد استفاده لحاظ شده است.
ب تا پایان مهلت تعیین شده سؤالی در سامانه تدان مطرح نشده است.
در پایان ضمن تشکر از دقت نظر همکاران نهادهای مالی در بررسی اطلاعات شرکت گروه مالی ،داتام لازم به تأکید است در تدوین امیدنامه شرکت سعی شده است تصویر دقیق کامل و واقع بینانه ای از وضعیت شرکت گروه مالی دانام و شرکتهای تابعه و برنامه های آتی آنها ارائه شود. بنابراین از فعالین محترم بازار سرمایه دعوت میشود با مطالعه کامل مفاد امیدنامه نسبت به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری اقدام کند.

منبع خبر :

امتیاز به خبر
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!