وتوشه افزایش سرمایه می دهد

به گزارش ، شرکت سرمایه گذاری پارس توشه ۴۲ درصد افزایش سرمایه می دهد.

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با نماد وتوشه در بورس فعالیت دارد؛

سرمایه فعلی شرکت ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است. افزایش سرمایه شرکت ۴۲ درصد است. مبلغ افزایش سرمایه شرکت ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است.

منبع: کدال ۳۶۰

منبع خبر :

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل